ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง

30 มากราคม 2567

26 มกราคม 2567

24 มกราคม 2567

15 มกราคม 2567

4 มกราคม 2567

2 มกราคม 2567

28 ธันวาคม 2566

26 ธันวาคม 2566

19 ธันวาคม 2566

10 ตุลาคม 2566

6 ตุลาคม 2566

4 ตุลาคม 2566

29 กันยายน 2566

19 กันยายน 2566

17 กรกฎาคม 2566

11 กรกฎาคม 2566

7 กรกฎาคม 2566

7 กรกฎาคม 2566

5 กรกฎาคม 2566

24 มิถุนายน 2566

30 พฤษภาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) และได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน

26 พฤษภาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

(สัมภาษณ์)

24 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

15 พฤษภาคม2566

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

ตำแหน่ง 5 อัตรา ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา  , นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา , นักเทคนิคการแพทย์บริการ 1 อัตรา , นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา 

26 เมษายน 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) และได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน

สังกัดโรงพยาบาลขุนหาญ

20 เมษายน 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

(สัมภาษณ์)

31 มีนาคม 2566 

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

30 มีนาคม 2566 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) และได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน

สังกัดโรงพยาบาลขุนหาญ

28 มีนาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

(สัมภาษณ์)

24 มีนาคม 2566  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน)
10 มีนาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายวัน จำนวน7ตำแหน่ง9อัตรา  

27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ เรียกผู้ที่ได้รับคัดเลือกลำดับสำรอง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

3 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) และได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ , และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

 3 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) และได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

30 มกราคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

30 มกราคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

(สัมภาษณ์) 

25 มกราคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด ,และ ตำแหน่งพนักงานบริการ

25 มกราคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

25 มกราคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

24 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ และกำหนดวันเวลาประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ครั้งที่ 2

23 มกราคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) และได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน

สังกัดโรงพยาบาลขุนหาญ

19 มกราคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

(สัมภาษณ์) 

16 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง

สาธารณสุข ครั้งที่ 1

 13 มกราคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ 1 อัตรา , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา  

13 มกราคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา , นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา  , พนักงานบริการ 1 อัตรา

13 มกราคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

11 มกราคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถภาพ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน)  

3 มกราคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ  

11 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างรายคาบ

9 พฤศจิกายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) 

และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2(สัมภาษณ์)

7 พฤศจิกายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถภาพ ครั้งที่ 1

26 ตุลาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ 

27 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ

26 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

22 กันยายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) 

9 กันยายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ โหลดไฟล์รายละเอียดพร้อมใบสมัครใบสมัคร 

27 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

26 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

24 พฤษภาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) 

17 พฤษภาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบจำนวน7ตำแหน่ง9อัตรา 

31 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 

29 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

25 มีนาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายคาบ 

14 มีนาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ---- โหลดใบสมัคร  

11 พฤศจิกายน 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบจำนวน3ตำแหน่ง3อัตรา  

29 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้ายรายคาบ 

28 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้ายรายคาบ 

27 กันยายน 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายคาบ

13 กันยายน 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ---- โหลดใบสมัคร

9 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้ายรายคาบ 

8 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้ายรายคาบ 

7 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ 

27 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

21 พฤษภาคม 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบจำนวน5ตำแหน่ง7อัตรา 

7 พฤษภาคม 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

27 เมษายน 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1

19 เมษายน 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

16 เมษายน 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

29 มกราคม 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันรายงานตัว

28 มกราคม 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันรายงานตัว 

27 มกราคม 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายคาบ

20 มกราคม 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ 

27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเข้าทำงาน

26 พฤศจิกายน 2563

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันรายงานตัว 

25 พฤศจิกายน 2563

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายคาบ

12 พฤศจิกายน 2563

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ

12 สิงหาคม 2563

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันรายงานตัว

7 สิงหาคม 2563

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายคาบ

3 สิงหาคม 2563

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ

 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมข่าวสาร งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลขุนหาญ