ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 วันที่ประกาศ

ชื่อเรื่อง

11 มิถุนายน 2567

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) 

9 พฤษภาคม 2567

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

13 พฤษภาคม 2567

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

26 เมษายน 2567

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) และได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างรายวัน

22 เมษายน 2567

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์

17 เมษายน 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) 

29 มีนาคม 2567

ขยายเวลา การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

21 มีนาคม 2567

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

30 มากราคม 2567

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) และได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างรายวัน

26 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)

24 มกราคม 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน)

15 มกราคม 2567

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

4 มกราคม 2567

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)และได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน

2 มกราคม 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

28 ธันวาคม 2566

เลื่อนประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา

26 ธันวาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ที่มรสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน)

19 ธันวาคม 2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา

10 ตุลาคม 2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

6 ตุลาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)และได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน 

4 ตุลาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมข่าวสาร งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลขุนหาญ