ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

 

             ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

                        โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
29 กันยายน 2566
29 กันยายน 2566
26 กันยายน 2566
4 กรกฎาคม 2566
16 พฤษภาคม 2566

 

ประกาศจ้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำในโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน งบประมาณ 3,360,000 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2566

 

15 ธันวาคม 2565 

 

  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงพยาบาลขุนหาญ)

 

 


Print  

กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลขุนหาญ